"handlarz narkotykami" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "handlarz narkotykami" po polsku

handlarz narkotykami

obrazek do "dealer" po polsku obrazek do "drug dealer" po polsku
rzeczownik
 1. dealer , **
  • handlarz narkotykami, diler narkotykowy [policzalny]
   My dealer is a good man. He always gives me some discount when I buy weed in a bigger amount. (Mój diler jest dobrym człowiek. Zawsze daje mi zniżkę, kiedy kupuję zioło w większych ilościach.)
   My dealer was arrested and I have to find a new one. (Mój diler został aresztowany, więc muszę poszukać nowego.)
 2. drug dealer *
  • handlarz narkotyków, handlarz narkotykami
   We know that your brother is a drug dealer. (Wiemy, że twój brat jest handlarzem narkotyków.)
   Don't know if you've heard, but your sister's a drug dealer. (Nie wiem, czy słyszałeś, ale twoja siostra jest handlarzem narkotyków.)
 3. drug trafficker  
 4. pusher , drug pusher
 5. drug peddler
 6. dope pusher   slang

"handlarz narkotykami" — Słownik kolokacji angielskich

drug trafficker kolokacja
 1. drug rzeczownik + trafficker rzeczownik = handlarz narkotykami
  Bardzo silna kolokacja

  The police said drug traffickers had offered $500,000 for his death.

  Podobne kolokacje:
drug dealer kolokacja
 1. drug rzeczownik + dealer rzeczownik = handlarz narkotyków, handlarz narkotykami
  Bardzo silna kolokacja

  Things will change only when good people come together to fight the drug dealers, she said.

drug pusher kolokacja
 1. drug rzeczownik + pusher rzeczownik = dealer narkotykowy, handlarz narkotykami
  Zwykła kolokacja

  He asked the young people to stand if they had seen a drug pusher in their neighborhoods.

  Podobne kolokacje:
drug peddler kolokacja
 1. drug rzeczownik + peddler rzeczownik = dealer narkotykowy, handlarz narkotykami
  Luźna kolokacja

  A drug peddler in Australia was caught with another.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo