BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"lek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "lek" po polsku

lek

rzeczownik
 1. medicine *** , drug ***** , także: med , także: medication , ** , także: medicinal product , także: pharmaceutical , także: pharmaceutical drug
  • lek, produkt leczniczy
   You can buy this medicine only on prescription. (Możesz kupić ten lek tylko na receptę.)
   This drug can be found at any drugstore. (Ten lek można znaleźć w każdej aptece.)
   You don't need any meds, you're as healthy as a fiddle. (Nie potrzebujesz żadnych leków, jesteś zdrowy jak koń.)
 2. drug *****
  • lek, lekarstwo [COUNTABLE]
   This drug cannot be used in combination with alcohol. (Ten lek nie może być używany w połączeniu z alkoholem.)
   Take this drug and you'll get better. (Weź to lekarstwo, a ci się polepszy.)
   link synonim: medicine
 3. cure **
  • lekarstwo, lek, środek zaradczy, metoda leczenia, kuracja (coś, co pozwala wyleczyć z choroby) [COUNTABLE]
   My friends will be back with the cure by then. (Do tego czasu moi przyjaciele wrócą z lekarstwem.)
   We have to find the cure for cancer. (Musimy znaleźć lekarstwo na raka.)
   He is working really hard to find me a cure. (On bardzo ciężko pracuje, by znaleźć lekarstwo dla mnie.)
   This cure is unreliable and not tested properly yet. (Ta metoda leczenia jest niestabilna i w dużej mierze nieprzetestowana.)
   zobacz także: medicine
 4. lek
 5. medicament
 6. medical preparation
Fear ,
rzeczownik
 1. fear ****
  • strach, lęk [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   I will never get on a plane. I have a fear of flying. (Nigdy nie wsiądę do samolotu. Mam lęk przed lataniem.)
   She lives in a constant fear. (Ona żyje w ciągłym strachu.)
 2. anxiety , ***
  • niepokój, obawa, lęk (uczucie niepokoju) [UNCOUNTABLE]
   He was watching me with anxiety in his eyes. (On patrzył na mnie z obawą w oczach.)
   These tablets will reduce your stress and anxiety. (Te tabletki obniżą twój stres i niepokój.)
   link synonim: concern
 3. apprehension
  • lęk, obawa
   I know that there is some apprehension with regard to these figures. (Wiem, że te liczby budzą pewne obawy.)
 4. dread literary *
  • strach, lęk
   Does the thought of flying fill you with dread? (Czy myśl o lataniu wypełnia cię strachem?)
   The dread of death often makes us passive. (Strach przed śmiercią często czyni nas pasywnymi.)
   They lived in dread of losing their house. (Oni żyli w lęku przed stratą swojego domu.)
   His dread that she will get sick gave him sleepless nights. (Jego strach, że ona zachoruje, spędzał mu sen z powiek.)
 5. angst
 6. trepidation
 7. jumps
 8. fearfulness
 9. pavor
 10. anxiousness
rzeczownik
 1. saddlebow

Powiązane zwroty — "lek"

rzeczownik
leczenie = treatment +5 znaczeń
reakcja (na lek) = idiosyncrasy
lekarstwo = remedy +4 znaczenia
specyfik (lek) = specific , specif. (skrót)
steryd (lek sterydowy) = steroid , także: roid
panaceum (mitologiczny lek na każdą chorobę) = panacea
metadon (lek podawany na odwyku od heroiny) = methadone , także: methadon
chinina (lek obniżający wysoką gorączkę) = quinine
cudowny lek = snake oil +1 znaczenie
azydotymidyna (lek o działaniu anty-HIV) = AZT , azidothymidine
kodeina (lek) = codeine , także: codeina , także: codeia
przymiotnik
czasownik
phrasal verb
inne

"lek" — Słownik kolokacji angielskich

 1. pharmaceutical przymiotnik + drug rzeczownik = lek, produkt leczniczy
  Zwykła kolokacja

  There are a variety of natural products and pharmaceutical drugs based on phthalamide.

  Podobne kolokacje:
medicinal product kolokacja
 1. medicinal przymiotnik + product rzeczownik = lek, produkt leczniczy
  Luźna kolokacja

  Among them is one who has already been "prepared with many medicinal products," he said.

  Podobne kolokacje:

"lek" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lek" po angielsku

lek

rzeczownik
 1. lek (waluta albańska)

powered by  eTutor logo