BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"specific" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "specific" po angielsku

specific **** , specif. (skrót)

przymiotnik
 1. konkretny, szczegółowy (np. instrukcje)
  You weren't very specific in your letter. (Nie byłeś zbyt konkretny w swoim liście.)
  I asked you a specific question. (Zadałem ci konkretne pytanie.)
 2. sprecyzowany
  something that is defined so that it is understandable
  She gave us a specific instruction. (Ona nam dała sprecyzowaną instrukcję.)
  Will you give us any specific task or should we just do whatever we want? (Dasz nam jakieś sprecyzowane zadanie, czy mamy po prostu robić co chcemy?)
 3. dotyczący danego gatunku, gatunkowy
 4. szczególny, specyficzny (o pojedynczej rzeczy)
  precise and detailed
  I haven't heard anything specific. (Nie usłyszałem niczego szczególnego.)
  Is there anything specific you want me to buy? (Czy jest coś szczególnego co mam kupić?)
  link synonim: particular
  zobacz także: individual

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. specyfik (lek)
  This specific tastes like a rotten apple, but it helps. (Ten specyfik smakuje jak zgniłe jabłko, ale pomaga.)
  Drink this specific, it will make you feel better. (Wypij ten specyfik, to sprawi, że poczujesz się lepiej.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

specific *
specifics *

rzeczownik
 1. szczegóły, konkrety
  The specifics of the deal are still being discussed. (Szczegóły tej umowy nadal są omawiane.)
  We will inform you about the specifics next week. (Poinformujemy cię o szczegółach w następnym tygodniu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wyrażać się jasno, być konkretnym
  Can you be more specific? (Czy możesz wyrazić się bardziej konkretnie?)
  He talked a lot, but he didn't say anything specific. (On dużo mówił, ale nie powiedział nic konkretnego.)
  I was specific when I asked you a question, and now I expect an honest answer. (Wyraziłem się jasno, kiedy zadałem ci pytanie, a teraz oczekuję szczerej odpowiedzi.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

suffiks
 1. przyrostek służący do tworzenia przymiotników, wskazujący, że coś jest charakterystyczne dla czegoś, swoiste dla czegoś
  These ornaments are very much Renaissance-specific. (Te ornamenty są bardzo charakterystyczne dla renesansu.)
 2. przyrostek służący do tworzenia przymiotników, wskazujący, że coś jest zależne od czegoś (jakiejś sytuacji)
  The meaning of some words is no doubt context-specific. (Znaczenie niektórych słów jest bez wątpienia zależne od kontekstu.)
 3. przyrostek służący do tworzenia przymiotników, wskazujący, że coś jest typowo jakieś
  This offer is directed only to business-specific accounts. (Ta oferta jest kierowana tylko do kont typowo biznesowych.)
  Many employers look for employees who have some job-specific skills. (Wielu pracodawców szuka pracowników, którzy wykazują umiejętności typowe dla danej pracy.)

Powiązane zwroty — "specific"

przymiotnik
rzeczownik
kolokacje

podobne do "specific" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "specific" po polsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo