"specific product" — Słownik kolokacji angielskich

specific product kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konkretny produkt
  1. specific przymiotnik + product rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It does not at this stage include any specific new products.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo