"specific information" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczegółowa informacja
  1. specific przymiotnik + information rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    If the work had been longer, one might have wanted more specific information about these people.

podobne do "specific information" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "specific information" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo