BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"leczenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "leczenie" po polsku

leczenie

rzeczownik
 1. treatment ****
  • opieka medyczna, leczenie, kuracja [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Go see a doctor for appropriate treatment. (Idź się zobaczyć z lekarzem, aby uzyskać odpowiednie leczenie.)
   Many patients will die if they don't receive treatment quickly. (Wielu pacjentów umrze, jeśli nie otrzymają szybko opieki medycznej.)
 2. medication , **   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  Learn more to find out which medication might be right for you. (Dowiedz się więcej żeby zadecydować o tym, które leczenie jest odpowiednie dla ciebie.)
  That medication is not working - we should do something else. (To leczenie nie działa - powinniśmy zrobić coś innego.)
 3. healing *   [UNCOUNTABLE]
  The environment at home is much more conducive to healing. (Pobyt w domu będzie sprzyjać dalszemu leczeniu.)
 4. medicating
 5. remedying
 6. treating
  • leczenie (udzielanie pomocy medycznej)
czasownik
 1. treat ****
  • leczyć (udzielać pomocy medycznej) [TRANSITIVE]
   The paramedic treated the victim at the accident scene. (Ratownik medyczny udzielił pomocy medycznej ofierze na miejscu wypadku.)
   The doctor treated him for cancer. (Doktor leczył go na raka.)
 2. heal **
 3. remedy **
  • leczyć, naprawiać, rozwiązywać (problem)
   Political decisions are necessary in order to remedy the situation. (Niezbędne są decyzje polityczne, które pomogą uzdrowić obecną sytuację.)
 4. doctor , *****
  • leczyć (szczególnie na własną rękę) informal [TRANSITIVE]
   Stop doctoring him and take him to the vet. (Przestań leczyć go na własną rękę i zabierz go do weterynarza.)
   She always doctors pets because she doesn't have money for the vet. (Ona zawsze leczy zwierzęta na własną rękę, bo nie ma pieniędzy na weterynarza.)
 5. medicate
czasownik
 1. cure **
phrasal verb
 1. clear up

Powiązane zwroty — "leczenie"

rzeczownik
terapia (długotrwałe leczenie) = therapy
lek = medicine , drug , także: med , także: medication , także: medicinal product , także: pharmaceutical , także: pharmaceutical drug +4 znaczenia
lekarstwo = remedy +3 znaczenia
radioterapia (leczenie promieniowaniem) = radiotherapy
krwiolecznictwo (leczenie krwią) = haemotherapy , hemotherapy
opieka podstawowa (świadczenia, które otrzymuje pacjent przed skierowaniem na konkretne leczenie) = primary care , primary health care
fizjoterapia (leczenie rehabilitacyjne) = physiatrics
krioterapia (leczenie zimnem) = cryotherapy +1 znaczenie
przymiotnik
leczniczy = healing +7 znaczeń
ambulatoryjny (np. pacjent, leczenie) = ambulatory
szpitalny (np. leczenie) = inpatient
czasownik

powered by  eTutor logo