Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"niepokój" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niepokój" po polsku

niepokój

obrazek do "concern" po polsku obrazek do "anxiety" po polsku Taking a Tumble Dismay
rzeczownik
 1. concern *****
  • niepokój, obawa, troska, frasunek [niepoliczalny]
   Our main concern right now is to make you walk again. (Naszą główną troską teraz jest sprawienie, byś znów zaczął chodzić.)
   One can observe rising concern about animal rights. (Można zauważyć rosnącą troskę o prawa zwierząt.)
   My main concern is getting a better paid job. (Moją główną troską jest znalezienie lepiej płatnej pracy.)
   link synonim: anxiety
 2. anxiety , ***
  • niepokój, obawa, lęk (uczucie niepokoju) [niepoliczalny]
   He was watching me with anxiety in his eyes. (On patrzył na mnie z obawą w oczach.)
   These tablets will reduce your stress and anxiety. (Te tabletki obniżą twój stres i niepokój.)
   link synonim: concern
  • niepokój, trwoga, obawa (coś niepokojącego) [policzalny]
   There is considerable anxiety over the level of air pollution in our country. (Istnieje poważna obawa o poziom zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju.)
   The anxiety over safety in Europe is growing. (Obawa o bezpieczeństwo w Europie rośnie.)
 3. alarm **
  • trwoga, niepokój, obawa [niepoliczalny]
   There is no cause for alarm yet. (Nie ma póki co powodu do niepokoju.)
   The boys looked at one another in alarm. (Chłopcy popatrzyli na siebie z trwogą.)
  • zaniepokojenie, niepokój [niepoliczalny]
   Your alarm wasn't necessary, everything is OK. (Twój niepokój nie był potrzebny, wszystko jest w porządku.)
   Your alarm is uncalled for. (Twój niepokój jest nie na miejscu.)
 4. worry , ****
  • zmartwienie, niepokój, frasunek [policzalny lub niepoliczalny]
   Lack of money is now my biggest worry. (Brak pieniędzy jest teraz moim największym zmartwieniem.)
   This should not be your worry; I'll deal with that myself. (To nie powinno być twoim zmartwieniem; sam sobie z tym poradzę.)
 5. unrest
  • niepokój, wzburzenie [niepoliczalny]
   It was a time of unrest and upheaval in our region. (To był okres niepokoju i zamętu w naszym regionie.)
   The current unrest stems from the unsuccessful government policy. (Obecny niepokój jest spowodowany nieskuteczną polityką rządu.)
   His claim caused unrest in the hall. (Jego twierdzenie wywołało wzburzenie na sali.)
   link synonim: ruption
 6. dismay *
  • niepokój, konsternacja, przerażenie [niepoliczalny]
   The public mood in Britain is one of growing dismay. (Nastrój społeczny panujący w Wielkiej Brytanii to rosnące przerażenie.)
   I note with dismay that his election may be harmful to our country. (Z niepokojem zauważam, że jego wygrana w wyborach może być szkodliwa dla naszego kraju.)
 7. turbulence , także: turbulency
  • niepokój, zamieszanie [niepoliczalny]
   The pre-war period was a time of great turbulence. (Okres przedwojenny był czasem wielkiego niepokoju.)
 8. angst
 9. misgiving
 10. nervousness
 11. uneasiness , unease
 12. qualm
  • ukłucie, nagłe poczucie (niepokoju, niepewności, strachu, winy, itd.), niepokój, niepewność [policzalny]
   He felt a qualm of guilt about what he had done. (Poczuł nagłe poczucie winy w związku z tym, co zrobił.)
   She swallowed a qualm and said she wanted to ask him a question. (Przełknęła niepokój i powiedziała, że chciałaby zadać mu pytanie.)
 13. disturbance *
 14. trepidation
 15. restlessness
 16. ferment
 17. agitation   [niepoliczalny]
 18. disquiet
 19. disquietude
 20. anxiousness
 21. fretfulness
 22. twitchiness
 23. concernedness   [niepoliczalny]
 24. discomforting
 25. ruption
 26. fidget , fidge dawne użycie , także: jiffle BrE dialekt  
  She's got the fidgets - she can't concentrate on anything for too long. (Ona czuje niepokój - nie może na niczym się skoncentrować zbyt długo.)
 27. agita  
 28. heebie-jeebies
 29. inquietude   termin literacki [niepoliczalny]
 30. unquiet   termin literacki
 31. gaingiving
przymiotnik
 1. pained
czasownik
 1. tumult
obrazek do "worry" po polsku What pregnant women worry about | BabyCenter When Worry is a Good Thing | HuffPost
czasownik
 1. worry , ****
  • martwić się, niepokoić [nieprzechodni]
   Don't worry - everything will be all right. (Nie martw się - wszystko będzie w porządku.)
   I'm really worried about my sister. (Martwię się bardzo o moją siostrę.)
   Why are you worrying about it so much? (Dlaczego tak bardzo się tym martwisz?)
   link synonim: bother
  • martwić, niepokoić, dręczyć (kogoś) [przechodni]
   I won't tell her about the accident, I don't want to worry her. (Nie powiem jej o wypadku, nie chcę jej martwić.)
   Your health problems worry me - you should go to the doctor. (Twoje problemy ze zdrowiem mnie niepokoją - powinieneś iść do lekarza.)
 2. trouble ****
  • niepokoić, kłopotać, zmartwić [przechodni]
   Her critical condition troubles me. (Niepokoi mnie jej krytyczny stan.)
   I don't want to trouble you, but your dog looks sick. (Nie chcę cię zmartwić, ale twój pies wygląda na chorego.)
 3. alarm **
  • niepokoić (wprawiać w zaniepokojenie)
   Her strange behaviour alarms me. (Jej dziwne zachowanie mnie niepokoi.)
   You shouldn't alarm your mother, we'll tell her about the accident tomorrow. (Nie powinieneś niepokoić swojej matki, powiemy jej o wypadku jutro.)
 4. disturb **
  • niepokoić, martwić [przechodni]
   The news has disturbed our family. (Ta wiadomość zmartwiła naszą rodzinę.)
   Something in the atmosphere of this house disturbed me. (Coś w atmosferze tego domu zaniepokoiło mnie.)
   link synonim: discompose
 5. haunt **
 6. discomfort *
 7. dismay *
 8. bother ***
  • martwić, niepokoić (kogoś) [przechodni]
   The tragic news bothered my family. (Tragiczne wieści zmartwiły moją rodzinę.)
   If he doesn't stop bothering me I'll call the police. (Jeśli on nie przestanie mnie niepokoić zadzwonię na policję.)
   Why does it bother you so much? (Czemu cię to tak niepokoi?)
   I told her what was bothering me, and she just smiled. (Powiedziałem jej, co mnie niepokoiło, a ona tylko się uśmiechnęła.)
 9. exercise **** , ex. (skrót) *
  • niepokoić, dręczyć (np. myśli)  BrE [przechodni]
   His words exercised me for the rest of the day. (Jego słowa dręczyły mnie przez resztę dnia.)
   This thought exercised me the whole week. (Ta myśl niepokoiła mnie przez cały tydzień.)
 10. ruffle
 11. disconcert
  • niepokoić, zawstydzać
   She was disconcerted when everybody was looking at her. (Ona była zawstydzona gdy wszyscy na nią patrzyli.)
   They were disconcerted by his strange behaviour. (Byli zaniepokojeni jego dziwnym zachowaniem.)
   His reply disconcerted me. (Jego odpowiedź mnie zaniepokoiła.)
 12. perturb
 13. bebother
 14. discompose   oficjalnie
  link synonim: disturb
 15. unfix
 16. hant
 17. worrit
idiom
 1. loom large
 1. have someone going potocznie
  • niepokoić, martwić
   You really had me going for a minute. (Przez chwilę byłam mocno zaniepokojona.)
obrazek do "be anxious about something" po polsku
idiom
 1. be alarmed  
  We should not be alarmed at the current price rises. (Nie powinniśmy niepokoić się obecnym wzrostem cen.)
  Don't be alarmed, we have a stranger in the house. (Nie niepokój się, mamy obcego w domu.)
czasownik
 1. be anxious about something

Powiązane zwroty — "niepokój"

przymiotnik
zdenerwowany (odczuwający niepokój) = nervous
niepokojący = disturbing +4 znaczenia
niespokojny = rough +2 znaczenia
podświadomy (np. niepokój) = subconscious
rzeczownik
czasownik
wykrzyknik
przysłówek

powered by  eTutor logo