KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"niepewność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niepewność" po polsku

niepewność

rzeczownik
 1. uncertainty **
  • niepewność (np. losu), niejasność (np. przyszłości), wątpliwość [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   a situation when you are not sure about something
   There is a lot of uncertainty at the moment as to the future. (W tej chwili istnieje duża niepewność co do przyszłości.)
 2. hesitation *
  • niepewność, niezdecydowanie, wahanie
   In life-threatening situations, it is important to act without hesitation. (W sytuacjach zagrażających życiu kluczowym jest, aby działać bez wahania.)
   Your hesitation is a sign of weakness. (Twoje wahanie to oznaka słabości.)
 3. insecurity *
  • niepewność, brak zabezpieczenia (np. finansowego)
   Too many women remain in a position of relative economic insecurity and dependence. (Zbyt wiele kobiet żyje we względnej niepewności ekonomicznej i zależności.)
   The financial insecurity of your company has made people distrustful. (Niepewność finansowa twojej firmy sprawiła, że ludzie jej nie ufają.)
 4. qualm
  • ukłucie, nagłe poczucie (niepokoju, niepewności, strachu, winy, itd.), niepokój, niepewność [COUNTABLE]
   He felt a qualm of guilt about what he had done. (Poczuł nagłe poczucie winy w związku z tym, co zrobił.)
   She swallowed a qualm and said she wanted to ask him a question. (Przełknęła niepokój i powiedziała, że chciałaby zadać mu pytanie.)
 5. limbo
 6. precariousness , precarity
 7. hesitance , hesitancy
 8. dubiety  
 9. incertitude  
 10. doubtfulness  
 11. insecureness
  • niepewność (np. o karierze, przyszłości, inwestycji)
 12. unsureness  
 13. iffiness
 14. tenuousness  

powered by  eTutor logo