BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"loom large" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "loom large" po angielsku

loom large

idiom
  1. odgrywać ważną rolę
    This city looms large in the cultural history of this country. (To miasto odgrywa ważną rolę w historii kulturalnej tego państwa.)
  2. spędzać sen z powiek, niepokoić

"loom large" — Słownik kolokacji angielskich

loom large kolokacja
  1. loom czasownik + large przymiotnik = odgrywać ważną rolę
    Bardzo silna kolokacja

    The figure suddenly seemed to stand up, looming large in front of her.

powered by  eTutor logo