"odgrywać ważną rolę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odgrywać ważną rolę" po polsku — Słownik angielsko-polski

odgrywać ważną rolę

idiom
  1. loom large  
    This city looms large in the cultural history of this country. (To miasto odgrywa ważną rolę w historii kulturalnej tego państwa.)

"odgrywać ważną rolę" — Słownik kolokacji angielskich

loom large kolokacja
  1. loom czasownik + large przymiotnik = odgrywać ważną rolę
    Bardzo silna kolokacja
    Podobne kolokacje: