"look large" — Słownik kolokacji angielskich

look large kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyglądaj duży
  1. look czasownik + large przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    He saw himself as a small child, and everything looked too large for him to use.

powered by  eTutor logo