TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"become larger" — Słownik kolokacji angielskich

become larger kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stój się większy
  1. become czasownik + large przymiotnik
    Silna kolokacja

    They believe that the federal government has become too large and powerful.