MATURALNE LAST MINUTE.Zgarnij rabat 30% na repetytorium z angielskiego!Sprawdź

"martwić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "martwić się" po polsku

martwić się

What pregnant women worry about | BabyCenter When Worry is a Good Thing | HuffPost
czasownik
 1. worry , ****
  • martwić się, niepokoić [INTRANSITIVE]
   Don't worry - everything will be all right. (Nie martw się - wszystko będzie w porządku.)
   I'm really worried about my sister. (Martwię się bardzo o moją siostrę.)
   Why are you worrying about it so much? (Dlaczego tak bardzo się tym martwisz?)
   link synonim: bother
 2. bother ***
  • martwić się, przejmować się, kłopotać się [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   You don't have to bother about me. I'm a big boy. (Nie musisz się o mnie martwić. Jestem dużym chłopcem.)
   I don't bother about the details because she'll send them to me. (Nie przejmuję się szczegółami, bo ona mi je prześle.)
   It bothered me that she didn't call me. (Martwiło mnie, że ona do mnie nie zadzwoniła.)
   link synonim: worry
 3. grieve
  • martwić się, rozpaczać, opłakiwać (kogoś)
   I have never grieved over anybody before. (Nigdy wcześniej nikogo nie opłakiwałem.)
   He grieved for the companion he had lost. (Opłakiwał przyjaciela, którego stracił.)
   It grieves me to see how selfish you've become. (Martwi mnie patrzenie jaki stałeś się samolubny.)
 4. sorrow *
 5. fret
 6. tremble **
 7. fret that
  • martwić się, że
 8. be concerned that
  • martwić się, że
 9. cark  
 10. be in a stew
idiom
 1. be looking over one's shoulder
czasownik
 1. concern *****
  • martwić (kogoś) [TRANSITIVE]
   Doesn't it concern you? (Czy to cię nie martwi?)
   Her mental state concerns me. (Martwi mnie jej stan psychiczny.)
 2. worry , ****
  • martwić, niepokoić, dręczyć (kogoś) [TRANSITIVE]
   I won't tell her about the accident, I don't want to worry her. (Nie powiem jej o wypadku, nie chcę jej martwić.)
   Your health problems worry me - you should go to the doctor. (Twoje problemy ze zdrowiem mnie niepokoją - powinieneś iść do lekarza.)
 3. disturb **
  • niepokoić, martwić [TRANSITIVE]
   The news has disturbed our family. (Ta wiadomość zmartwiła naszą rodzinę.)
   Something in the atmosphere of this house disturbed me. (Coś w atmosferze tego domu zaniepokoiło mnie.)
   link synonim: discompose
 4. bother ***
  • martwić, niepokoić (kogoś) [TRANSITIVE]
   The tragic news bothered my family. (Tragiczne wieści zmartwiły moją rodzinę.)
   If he doesn't stop bothering me I'll call the police. (Jeśli on nie przestanie mnie niepokoić zadzwonię na policję.)
   Why does it bother you so much? (Czemu cię to tak niepokoi?)
   I told her what was bothering me, and she just smiled. (Powiedziałem jej, co mnie niepokoiło, a ona tylko się uśmiechnęła.)
 5. feaze , feeze
 6. worrit
 1. have someone going informal
  • niepokoić, martwić
   You really had me going for a minute. (Przez chwilę byłam mocno zaniepokojona.)
czasownik
 1. eat *****
idiom
 1. hang over somebody's head , be hanging over someone's head  

"martwić się" — Słownik kolokacji angielskich

worried about kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): martwić się
 1. worried przymiotnik + about przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  Our friends and family back home seem to be more worried about things than we are.

  Podobne kolokacje:
 2. worry czasownik + about przyimek
  Zwykła kolokacja

  But I guess some people worry about death more than others.

  Podobne kolokacje:
worried for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): martwić się
 1. worried przymiotnik + for przyimek
  Luźna kolokacja

  Ev had looked and felt worried for some days now.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo