"martwić kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "martwić kogoś" po polsku

czasownik
 1. concern *****
  • martwić (kogoś) [TRANSITIVE]
   Doesn't it concern you? (Czy to cię nie martwi?)
   Her mental state concerns me. (Martwi mnie jej stan psychiczny.)
 2. worry , ****
  • martwić, niepokoić, dręczyć (kogoś) [TRANSITIVE]
   I won't tell her about the accident, I don't want to worry her. (Nie powiem jej o wypadku, nie chcę jej martwić.)
   Your health problems worry me - you should go to the doctor. (Twoje problemy ze zdrowiem mnie niepokoją - powinieneś iść do lekarza.)
 3. disturb **
  • niepokoić, martwić [TRANSITIVE]
   The news has disturbed our family. (Ta wiadomość zmartwiła naszą rodzinę.)
   Something in the atmosphere of this house disturbed me. (Coś w atmosferze tego domu zaniepokoiło mnie.)
   link synonim: discompose
 4. bother ***
  • martwić, niepokoić (kogoś) [TRANSITIVE]
   The tragic news bothered my family. (Tragiczne wieści zmartwiły moją rodzinę.)
   If he doesn't stop bothering me I'll call the police. (Jeśli on nie przestanie mnie niepokoić zadzwonię na policję.)
   Why does it bother you so much? (Czemu cię to tak niepokoi?)
   I told her what was bothering me, and she just smiled. (Powiedziałem jej, co mnie niepokoiło, a ona tylko się uśmiechnęła.)
 5. feaze , feeze
 6. worrit

martwić kogoś

czasownik
 1. eat *****
  • gnębić kogoś, martwić kogoś, gryźć kogoś (kiedy ma zmartwienie) informal
   Don't let your problems eat you. (Nie pozwól, żeby twoje problemy cię gnębiły.)
   Lack of money ate her everyday. (Brak pieniędzy gnębił ją każdego dnia.)
idiom
 1. hang over somebody's head  
What pregnant women worry about | BabyCenter When Worry is a Good Thing | HuffPost
czasownik
 1. worry , ****
  • martwić się, niepokoić [INTRANSITIVE]
   Don't worry - everything will be all right. (Nie martw się - wszystko będzie w porządku.)
   I'm really worried about my sister. (Martwię się bardzo o moją siostrę.)
   Why are you worrying about it so much? (Dlaczego tak bardzo się tym martwisz?)
   link synonim: bother
 2. bother ***
  • martwić się, przejmować się, kłopotać się [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   You don't have to bother about me. I'm a big boy. (Nie musisz się o mnie martwić. Jestem dużym chłopcem.)
   I don't bother about the details because she'll send them to me. (Nie przejmuję się szczegółami, bo ona mi je prześle.)
   It bothered me that she didn't call me. (Martwiło mnie, że ona do mnie nie zadzwoniła.)
   link synonim: worry
 3. grieve
  • martwić się, rozpaczać, opłakiwać (kogoś)
   I have never grieved over anybody before. (Nigdy wcześniej nikogo nie opłakiwałem.)
   He grieved for the companion he had lost. (Opłakiwał przyjaciela, którego stracił.)
   It grieves me to see how selfish you've become. (Martwi mnie patrzenie jaki stałeś się samolubny.)
 4. sorrow *
 5. fret
 6. tremble **
 7. fret that
 8. be concerned that
 9. cark  
 10. be in a stew
idiom
 1. be looking over one's shoulder

powered by  eTutor logo