KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"zmartwiony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zmartwiony" po polsku

zmartwiony

przymiotnik
 1. worried **
  • zmartwiony, przejęty, frasobliwy, zaniepokojony, zatroskany, zafrasowany
   You can't find five minutes to call your worried mother? (Nie możesz znaleźć pięciu minut, żeby zadzwonić do zmartwionej matki?)
   Why do you look so worried? (Dlaczego wyglądasz na takiego zmartwionego?)
   I was worried because he hadn't called for a while. (Byłem zaniepokojony, bo on nie dzwonił przez jakiś czas.)
   She was worried because she thinks hiking is dangerous. (Ona była zatroskana bo uważa, że wspinaczka jest niebezpieczna.)
 2. concerned ****
  • zatroskany, zaniepokojony, zmartwiony
   My father is very concerned about my future. (Mój ojciec jest bardzo zatroskany o moją przyszłość.)
   I hope you don't mind I called you eight times, I was just concerned. (Mam nadzieję, że nie masz mi za złe, że dzwoniłem osiem razy, po prostu byłem zaniepokojony.)
   She is concerned about her exam results. (Ona jest zaniepokojona o wyniki swojego egzaminu.)
   link synonim: anxious
   zobacz także: worried
 3. upset ***
  • zasmucony, zmartwiony, w złym humorze, wkurzony, zły
   What's the matter, Jane? You look a bit upset. (Co się dzieje, Jane? Wyglądasz na trochę zmartwioną.)
   There's no need to be upset about this. (Nie ma powodu do martwienia się o to.)
   link synonimy: streaked, in bits
 4. put out **
  • zmartwiony, zasmucony British English
   Why are you so put out? (Czemu jesteś taki zasmucony?)
   She was put out when she heard about the accident. (Ona była zmartwiona, kiedy usłyszała o wypadku.)
   He was put out because his mother was in a hospital. (On był zasmucony ponieważ jego matka była w szpitalu.)
 5. troubled **
 6. serious ****
  • zmartwiony, poważny na twarzy
   You look very serious, is everything OK? (Wyglądasz na bardzo zmartwionego, czy wszystko w porządku?)
   She was very serious when she saw me. (Była bardzo poważna na twarzy, kiedy mnie zobaczyła.)
   I saw his serious face and I knew something bad happened. (Zobaczyłem jego zmartwioną twarz i wiedziałem, że stało się coś złego.)
 7. preoccupied
 8. worked up   informal
 9. bothered
 10. lamented
 11. angsty
 12. fussed
 13. bummed American English informal
 14. p.o.'d   American English spoken
 15. grieved
idiom
 1. in a spin
 1. hung up *  
czasownik
 1. trouble ****
  • niepokoić, kłopotać, zmartwić [TRANSITIVE]
   Her critical condition troubles me. (Niepokoi mnie jej krytyczny stan.)
   I don't want to trouble you, but your dog looks sick. (Nie chcę cię zmartwić, ale twój pies wygląda na chorego.)
 2. upset ***
  • zmartwić, zasmucić [TRANSITIVE]
   That was why his appearance upset her. (Dlatego jego pojawienie się zmartwiło ją.)
   We didn't mean to upset you, honest. (Nie mieliśmy zamiaru cię zmartwić, słowo daję.)
   link synonim: hurt
 3. distress **
phrasal verb
 1. get somebody down
 1. set somebody worrying
 1. get upset , become upset  
  My son hasn't come back home yet so I got upset. (Mój syn nie wrócił jeszcze do domu, więc się zmartwiłem.)
  Our grandmother became upset about our actions. (Nasza babcia zmartwiła się naszymi czynami.)
 2. get worried  
idiom
 1. have kittens British English , have a cow American English   informal

"zmartwiony" — Słownik kolokacji angielskich

in a spin kolokacja
 1. in przyimek + spin rzeczownik = wprawiony w zakłopotanie, zmartwiony
  Zwykła kolokacja

  Going off the course and running wide at a corner, will also end in a spin.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo