"wkurzony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wkurzony" po polsku

wkurzony

przymiotnik
 1. upset ***
  • zasmucony, zmartwiony, w złym humorze, wkurzony, zły
   What's the matter, Jane? You look a bit upset. (Co się dzieje, Jane? Wyglądasz na trochę zmartwioną.)
   There's no need to be upset about this. (Nie ma powodu do martwienia się o to.)
 2. steaming
  • wkurzony, wpieniony informal
   We had one steaming customer in the morning, but otherwise everything's fine. (Mieliśmy jednego wkurzonego klienta rano, ale poza tym wszystko w porządku.)
 3. pissed , pissed-off , pissed off , PO'd (skrót) , p.o.'d (skrót)   American English informal
  link synonim: torqued off
 4. bent
 5. sneaky
 6. peeved
 7. salty
 8. tilted
 9. hacked off   British English informal
 10. cheesed off
 11. fuming
 12. ticked off   American English
 13. torqued off informal
 14. shirty
  • wściekły, wkurzony (w chamski sposób) British English informal
   My mum got shirty again about my not doing anything. (Moja mama znowu się wkurzyła przez moje nicnierobienie.)
 15. narked British English informal , narky British English informal  
 16. steamed-up
 17. peed off
 18. bent out of shape
 19. burned up
 20. eggy
 21. butthurt slang
 22. illing
 23. pigged off
 24. berko
 25. chocker
idiom
 1. in a lather
 2. on the warpath
 3. off one's scone
 1. hopping mad
 2. flexed out of shape
czasownik
 1. bug **
 2. annoy
  • dokuczać, naprzykrzać się, trapić, wkurzać
   The man was annoying the woman. (Mężczyzna naprzykrzał się kobiecie.)
   The music on the street annoyed Sally all the time. (Muzyka na ulicy cały czas dokuczała Sally.)
 3. gall
 4. grind somebody's gears informal
idiom
 1. lose it *
 2. throw a wobbler   informal
 3. get in a stew   informal
 4. spit nails
 5. go crook
 6. get the hump   British English informal
 7. have kittens British English , have a cow American English
 8. go off crook
 1. get upset , become upset
  • zdenerwować się, wkurzyć się
   If we tell her the truth, she'll get upset. (Jeśli powiemy jej prawdę, ona się wkurzy.)
   I got upset because the plane was delayed. (Zdenerwowałem się, bo samolot był opóźniony.)
czasownik
 1. do one's nut
 2. get narked   British English informal
 3. go apeshit

powered by  eTutor logo