KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"przybity" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przybity" po polsku

przybity

obrazek do "bummed out" po polsku
przymiotnik
 1. blue ****
  • przybity, zrezygnowany, smutny
   She was really blue yesterday. (Ona była wczoraj naprawdę smutna.)
   Can I do something to make you feel less blue? (Czy mogę coś zrobić, żebyś był mniej smutny?)
 2. low , *****
  • zdołowany, przybity
   Why are you so low? (Dlaczego jesteś taki przybity?)
   He's low because he failed his driving test. (On jest zdołowany, bo nie zdał egzaminu na prawo jazdy.)
 3. down *****
  • smutny, nieszczęśliwy, przybity
   Why are you so down? Did something happen? (Dlaczego jesteś taki nieszczęśliwy? Czy coś się stało?)
   He was really down after the divorce. (On był naprawdę nieszczęśliwy po rozwodzie.)
 4. cut up potocznie , cut-up potocznie
 5. despondent
 6. dejected
 7. downcast
 8. crestfallen
 9. heartsick
 10. chopfallen , także: chapfallen
 11. fastened
 12. angsty
 13. bummed out
 14. lowish
obrazek do "dock" po polsku
czasownik
 1. dock **
  • przybić, przybijać do portu, stać w porcie
   Make ready, Sir Robert. We dock in 20 minutes. (Przygotujcie się, Sir Robercie. Przybijamy za 20 minut.)
   The ship docked and everyone started rushing to the exit. (Statek przybił do portu i wszyscy pośpieszyli do wyjścia.)
 2. tack *
phrasal verb
 1. put something up , także: put up something **

Powiązane zwroty — "przybity"

czasownik
bić = hit +12 znaczeń
zabić = kill +3 znaczenia
rozbić = break +5 znaczeń
przebić = pierce +2 znaczenia
wybić = drive +1 znaczenie
ubić = compact +1 znaczenie
phrasal verb
przymiotnik
zbity = solid +2 znaczenia
rzeczownik

powered by  eTutor logo