"zdołowany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdołowany" po polsku

zdołowany

przymiotnik
 1. low *****
  • zdołowany, przybity
   Why are you so low? (Dlaczego jesteś taki przybity?)
   He's low because he failed his driving test. (On jest zdołowany, bo nie zdał egzaminu na prawo jazdy.)
 2. blah
 3. bummed out
czasownik
 1. dog , ****
  • dołować, zamartwiać slang
   You can't dog your mother, don't tell her about the accident. (Nie możesz dołować swojej matki, nie mów jej o wypadku.)
   I don't want to dog you, but I think we have a serious problem with our son. (Nie chcę cię zamartwiać, ale myślę, że mamy poważny problem z naszym synem.)
phrasal verb
 1. get somebody down  
  The information got me down. (Informacja mnie zasmuciła.)
  His story really got everyone down. (Jego historia bardzo wszystkich zasmuciła.)

Powiązane zwroty — "zdołowany"

rzeczownik
dołek = cup , C (skrót) +9 znaczeń
inne
Zobacz także: nieco zdołowany

powered by  eTutor logo