"przygnębiony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przygnębiony" po polsku

przygnębiony

obrazek do "depressed" po polsku obrazek do "miserable" po polsku
przymiotnik
 1. depressed **  
  We've lost the most important game and I'm depressed. (Przegraliśmy najważniejszy mecz i jestem przygnębiony.)
  He was very depressed when his mother died. (On był bardzo przygnębiony, kiedy zmarła jego matka.)
 2. miserable *
  • smutny, przygnębiony, nieszczęśliwy (o osobie)
   She felt miserable. (Ona czuła się przygnębiona.)
   Both boys were looking very pale and miserable. (Obaj chłopcy byli bladzi i przygnębieni.)
   I've never seen him look more miserable. (Nigdy nie widziałem go bardziej przygnębionego.)
   link synonim: sad
   przeciwieństwo: happy
 3. distressed
 4. gloomy
 5. cut up potocznie , cut-up potocznie
 6. despondent
 7. subdued
 8. dejected
 9. downcast
 10. crummy , crumby
 11. crestfallen
 12. deflated
 13. woeful , także: woesome , także: woful
 14. dispirited
 15. lugubrious termin literacki
 16. woebegone
 17. low-spirited
 18. downhearted
 19. mopey , mopy , mopish
 20. chopfallen , także: chapfallen
 21. waeful
 22. dolent dawne użycie
 1. flattened
  • przygnębiony, smutny (z jakiegoś powodu)
idiom
 1. in a blue funk
czasownik
 1. distress **
 2. despond

powered by  eTutor logo