"niezadowolony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niezadowolony" po polsku

niezadowolony

przymiotnik
 1. unhappy **
 2. miserable *
 3. dissatisfied  
  link synonim: unsatisfied
  przeciwieństwo: proud
 4. disgruntled
 5. dejected
 6. stuffy
  • nadąsany, niezadowolony, naburmuszony
   Never have I seen such a stuffy child. (Nigdy nie widziałem tak nadąsanego dziecka.)
 7. discontented , uncontented
 8. displeased  
 9. pouty
 10. frowning
 11. unamused
  • niezadowolony (zirytowany)
rzeczownik
 1. malcontent
czasownik
 1. content ***  
  You don't have to content other people, do what makes you happy. (Nie musisz zadowalać innych ludzi, rób to, co cię uszczęśliwia.)
  I don't want to spend my life trying to content my mother. (Nie chcę spędzić całego życia próbując zadowolić moją matkę.)
 2. please ****
 3. suffice
 4. accommodate **
 5. gladden , glad literary ***   [TRANSITIVE]
 6. appay old use , apay old use
 7. arride
czasownik
 1. suit ****
  • dostosowywać, zadowolić [TRANSITIVE]
   She suited the children with a big chocolate cake. (Ona zadowoliła dzieci wielkim czekoladowym ciastem.)
   He didn't know how to suit her. (On nie wiedział jak ją zadowolić.)
 2. beglad
phrasal verb
 1. settle for something *
czasownik
 1. make do
 2. settle ***
 3. content oneself  

Powiązane zwroty — "niezadowolony"

przymiotnik
idiom
rzeczownik
zadowolenie = pleasure +3 znaczenia

powered by  eTutor logo