KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"zbić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zbić" po polsku

zbić

czasownik
 1. batter **
  • zbić, walić, tłuc, uderzać
   He battered the punching bag for an hour. (On tłukł worek treningowy przez godzinę.)
 2. lam
 3. whup
 4. confute
phrasal verb
 1. beat up
  • pobić, zbić
   You can't beat up women. (Nie możesz pobić kobiet.)
   You had no right to beat up that boy. (Nie miałeś prawa zbić tego chłopca.)
 2. bung up
czasownik
 1. hit *****
  • uderzyć, bić (np. ręką, kijem) [TRANSITIVE]
   I didn't do anything, why did you hit me? (Nic nie zrobiłem, dlaczego mnie uderzyłeś?)
   You can't hit him without a reason. (Nie możesz bić go bez powodu.)
   My friend hit me so hard with her bag she broke my nose. (Moja koleżanka tak mocno uderzyła mnie torbą, że złamała mi nos.)
   I hit my brother because he took my toy. (Uderzyłem mojego brata, bo zabrał mi zabawkę.)
   She told me to hit this guy. (Ona powiedziała mi, żebym przyłożył temu facetowi.)
 2. beat ****
  • bić, pobić [TRANSITIVE]
   He has beaten him senseless. (Pobił go do nieprzytomności.)
   Tom was beaten brutally by his mates. (Tom został brutalnie pobity przez kolegów.)
   He wanted to beat my brother but I stopped him. (On chciał pobić mojego brata, ale go powstrzymałem.)
 3. mint *
  • bić (monety) [TRANSITIVE]
   We can't mint any more coins. (Nie możemy bić więcej monet.)
 4. coin **
 5. buffet *
 6. lash *
  • wysmagać, bić, uderzać (np. wiatr, morze)
   The wind lashed the people standing on the street. (Wiatr smagał ludzi stojących na ulicy.)
 7. throb
 8. thrash
 9. thump *
 10. pummel
 11. tussle
 12. pulsate
 13. trounce
 14. baste
 15. thresh
 16. drub
 17. belabour British English old-fashioned , belabor American English old-fashioned
 18. baff
 19. devel
 20. swinge
czasownik
 1. fight *****
  • bić się, walczyć [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   He used to fight with other boys at school. (On zwykł bić się z innymi chłopcami w szkole.)
   My children always fight when they don't agree with each other. (Moje dzieci zawsze się biją, kiedy się ze sobą nie zgadzają.)
 2. skirmish
 3. scrap **
 4. scuffle
 5. throw hands , throw fists
 6. stoush
phrasal verb
 1. slog it out British English informal , slug it out informal

"zbić" — Słownik kolokacji angielskich

beat up kolokacja
 1. beat czasownik + up particle = pobić, zbić
  Bardzo silna kolokacja

  Soon as he came to, I beat him up again.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo