Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"floor" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "floor" po angielsku

floor *****

obrazek do "floor" po polsku Many floor companies have difficulty ... bathroom floor tiles, glass tile art ...
rzeczownik
 1. podłoga, posadzka [COUNTABLE]
  She was sitting on her bed staring at the floor. (Ona siedziała na swoim łóżku patrząc się w podłogę.)
  Could you mop the floor? (Czy mógłbyś umyć podłogę mopem?)
  The cleaner polished all the floors. (Sprzątaczka wypolerowała wszystkie posadzki.)
  There is glass on the floor. (Na podłodze jest szkło.)
  link synonim: flooring
 2. dno (np. morskie, doliny) [COUNTABLE]
  There is a shipwreck on the sea floor! (Na dnie morza jest wrak statku!)
  I like diving in the ocean - the floor is covered with many interesting plants. (Lubię nurkować w oceanie - dno pokryte jest wieloma ciekawymi roślinami.)
 3. ziemia informal
  We didn't bring a blanket and we had to sit on the floor. (Nie przynieśliśmy koca i musieliśmy siedzieć na ziemi.)
  The child tripped and fell to the floor. (Dziecko potknęło się i upadło na ziemię.)
  I didn't want to sit on the floor, so I spread my jacket on the grass. (Nie chciałam siadać na ziemi, więc rozłożyłam moją kurtkę na trawie.)
 4. najniższy poziom, dolny limit (np. zarobków, cen) [COUNTABLE]
  They are protesting because their wages reached the floor. (Oni protestują bo ich zarobki osiągnęły najniższy poziom.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zbić z tropu, zatkać (kogoś niespodziewana wiadomością)
  She completely floored me when she announced she was getting married. (Ona całkowicie zbiła mnie z tropu, kiedy oznajmiła, że wychodzi za mąż.)
  When I heard that they are getting married, it floored me. (Kiedy dowiedziałem się, że oni biorą ślub, zatkało mnie.)
  The speed of the car floored me and I asked the driver to slow down. (Prędkość samochodu zatkała mnie i poprosiłam kierowcę, aby zwolnił.)
 2. powalić (kogoś) na ziemię informal [TRANSITIVE]
  One of the gangsters floored the policeman and handcuffed him. (Jeden z bandytów powalił policjanta na ziemię i zakuł w kajdanki.)
  Floor him and don't let him run. (Powal go na ziemię i nie pozwól mu uciec.)
 3. wbijać w podłogę (pedał gazu) American English informal [TRANSITIVE]
  She floored the accelerator and started to chase his car. (Ona wbiła w podłogę pedał gazu i zaczęła gonić jego samochód.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Picture of Multi-Storey Car Park ... The front of the Two storey House at ...
rzeczownik
 1. piętro
  She lives on the second floor. (Ona mieszka na drugim piętrze.)
  Their office is on the top floor of this building. (Ich biuro jest na najwyższym piętrze tego budynku.)
  My block is fourteen storeys high. (Mój blok jest wysoki na czternaście pięter.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. parkiet (do tańca) [COUNTABLE]
  If you want to dance, this club has a dance floor. (Jeżeli chcesz tańczyć, ten klub ma parkiet.)
  He stayed on the dance floor the whole evening. (On był na parkiecie przez cały wieczór.)
  Come with me to the dance floor. (Chodź ze mną na parkiet.)
  The floor was so polished Mary slipped while dancing. (Parkiet był tak wyfroterowany, że Mary tańcząc poślizgnęła się.)
  We've spent all night on the floor! (Spędziliśmy całą noc na parkiecie!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. sala operacji giełdowych, parkiet

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. płyta podłogowa nadwozia, podłoga technical [COUNTABLE]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. publika, publiczność [UNCOUNTABLE]
  The floor went wild when the concert started. (Publiczność oszalała, kiedy koncert się zaczął.)
  I'm nervous when I'm on stage in front of the floor. (Jestem zdenerwowany, kiedy jestem na scenie przed publiką.)
 2. mównica (miejsce, z którego przemawia się, np. w parlamencie) [UNCOUNTABLE]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. mieć prawo do przemawiania

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "floor"

rzeczownik
przymiotnik
idiom
kolokacje

powered by  eTutor logo