"powierzchnia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powierzchnia" po polsku

powierzchnia

The initial Surface system
rzeczownik
 1. surface ****
  • powierzchnia [COUNTABLE]
   The surface of the table was very rough. (Powierzchnia stołu była bardzo chropowata.)
   I looked at the calm surface of the river. (Popatrzyłem na spokojną powierzchnię rzeki.)
  • powierzchnia (zbiór punktów)
 2. stretch ***
  • obszar, powierzchnia [COUNTABLE]
   This stretch is destined for the office. (Ten obszar jest przeznaczony na biuro.)
   We landed on an empty stretch. (Wylądowaliśmy na pustym obszarze.)
 3. expanse *
  • obszar, powierzchnia, przestrzeń, bezmiar
   The Italian Government has asked Malta on many occasions to reduce its huge expanse of territorial waters. (Włoski rząd niejednokrotnie zwracał się do Malty o zmniejszenie swego ogromnego obszaru wód terytorialnych.)
   There's the expanse of the data net my cyber-brain can access. (Jest obszar sieci danych, do których mój cyber-mózg może uzyskać dostęp.)
 4. area *****  
  Poland covers an area of over 300 000 square kilometres. (Powierzchnia Polski to ponad 300 000 kilometrów kwadratowych.)
 5. acreage
 6. surface area
 7. floor space  
 8. superficies
  • powierzchnia (np. gleby)

Powiązane zwroty — "powierzchnia"

rzeczownik
czasownik
lśnić (np. powierzchnia wody) = sparkle
przymiotnik
powierzchowny = shallow +11 znaczeń
utwardzony (np. skóra, powierzchnia) = hardened
powierzchniowy = areal +3 znaczenia
przysłówek
powierzchownie = superficially +4 znaczenia

"powierzchnia" — Słownik kolokacji angielskich

floor space kolokacja
 1. floor rzeczownik + space rzeczownik = powierzchnia
  Bardzo silna kolokacja

  The two men looked at one another across the few feet of floor space between them.

  Podobne kolokacje:
surface area kolokacja
 1. surface rzeczownik + area rzeczownik = pole powierzchni, powierzchnia
  Bardzo silna kolokacja

  The total surface area of the park is about 9.5 km2.

  Podobne kolokacje:

podobne do "powierzchnia" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "powierzchnia" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo