"przestrzeń" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przestrzeń" po polsku

przestrzeń

rzeczownik
 1. space *****
  • przestrzeń, odstęp (pomiędzy czymś a czymś) [COUNTABLE]
   Park the car in this space between the red car and the black one. (Zaparkuj samochód w tej przestrzeni pomiędzy czerwonym i czarnym samochodem.)
   There is a huge space between my house and my neighbour's garage. (Pomiędzy moim domem a garażem mojego sąsiada jest spory odstęp.)
   He left a narrow space between strawberry plants. (On zostawił wąski odstęp między sadzonkami truskawek.)
   zobacz także: gap
  • przestrzeń (wszystkie wymiary) [UNCOUNTABLE]
   Will this furniture set fit in this space? (Czy ten zestaw mebli zmieści się w tej przestrzeni?)
   You don't have much space in your room. (Nie masz zbyt wiele przestrzeni w twoim pokoju.)
 2. tract *
  • obszar, przestrzeń, połać ziemi [COUNTABLE]
   There were three hurricanes in that ocean tract this season. (Ten rejon oceanu nawiedziły w tym sezonie trzy huragany.)
 3. expanse *
  • obszar, powierzchnia, przestrzeń, bezmiar
   The Italian Government has asked Malta on many occasions to reduce its huge expanse of territorial waters. (Włoski rząd niejednokrotnie zwracał się do Malty o zmniejszenie swego ogromnego obszaru wód terytorialnych.)
   There's the expanse of the data net my cyber-brain can access. (Jest obszar sieci danych, do których mój cyber-mózg może uzyskać dostęp.)
 4. elbow room

Powiązane zwroty — "przestrzeń"

rzeczownik
niebo (jako przestrzeń nad powierzchnią ziemi) = sky , także: the sky
miejsce (przestrzeń) = room
powietrze (przestrzeń nad ziemią) = air , także: aer latin
teren (to, co otacza daną przestrzeń) = landscape , także: landskip old use
scena (abstrakcyjna przestrzeń życia społecznego, politycznego, publicznego) = arena
komora (zamknięta przestrzeń w maszynie lub ciele człowieka) = chamber
przejście (przestrzeń przed czymś) = way
przegroda (mała wydzielona przestrzeń w czymś większym) = compartment
arena (zamknięta okrągła przestrzeń z miejscami dla widzów, np. w cyrku) = ring
zatoka (przestrzeń w narządach wewnętrznych ciała) = recess
cyberprzestrzeń = cyberspace +1 znaczenie
czasoprzestrzeń = spacetime +1 znaczenie
jeż (przestrzeń metryczna) = hedgehog space
czasownik
naruszać (np. prywatną przestrzeń) = invade
wypełniać (np. czas, przestrzeń) = occupy
pokrywać się (zajmować tą samą przestrzeń) = coincide
przymiotnik
prefiks

"przestrzeń" — Słownik kolokacji angielskich

elbow room kolokacja
 1. elbow rzeczownik + room rzeczownik = przestrzeń, miejsce
  Bardzo silna kolokacja

  With three people at the table instead of five, there was more elbow room.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo