"przemawiać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przemawiać" po polsku

przemawiać

obrazek do "make a speech" po polsku
czasownik
 1. address ****
  • przemawiać, wygłaszać mowę [przechodni]
   The president addressed the nation. (Prezydent przemawiał do narodu.)
   The professor addressed all students and thanked them for cooperation. (Profesor wygłosił mowę do wszystkich studentów i podziękował im za współpracę.)
 2. weight **** , także: Wt , także: wt. , także: wt British English
 3. speak *****
  • przemawiać, wygłaszać przemówienie [nieprzechodni]
   He was supposed to speak at the conference. (Miał przemawiać na konferencji.)
   I can't speak to all these people. I'm not that confident. (Nie mogę przemawiać do tych wszystkich ludzi. Nie jestem tak pewny siebie.)
 4. dissertate
 5. allocute
 1. make a speech , deliver a speech , give a speech
idiom
 1. hold the floor  

"przemawiać" — Słownik kolokacji angielskich

deliver a speech kolokacja
 1. deliver czasownik + speech rzeczownik = wygłosić przemowę, wygłosić mowę, przemawiać
  Zwykła kolokacja

  I have to be in California the end of the week to deliver a speech.

  Podobne kolokacje:
give a speech kolokacja
 1. give czasownik + speech rzeczownik = wygłosić przemowę, wygłosić mowę, przemawiać
  Zwykła kolokacja

  The president is on his way to give a speech.

  Podobne kolokacje:
make a speech kolokacja
 1. make czasownik + speech rzeczownik = wygłosić przemowę, wygłosić mowę, przemawiać
  Zwykła kolokacja

  Tonight he has made his best speech ever in the House.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo