"obalenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obalenie" po polsku — Słownik angielsko-polski

obalenie

rzeczownik
 1. abolition
 2. overthrow
 3. rebuttal
 4. refutation
 5. killing **
  • obalenie (np. butelki alkoholu) slang
   Killing of the whole bottle of wine was not a good idea. (Obalenie całej butelki wina nie było dobrym pomysłem.)
 6. overturning
 7. overthrowing
 8. refutal  
 9. disproof
 10. disproving
 11. disconfirmation
 12. invalidation  
 13. confutation
 14. confuting
 15. demolishing
  • obalenie (np. teorii, idei)
 16. abolishment
 17. redarguing
czasownik
 1. neck ***
 2. overthrow *
 3. smash **
  • obalić (teorię), rozpracować (spisek), rozbić (szajkę przestępczą) [TRANSITIVE]
   Get round there, smash the gang, and arrest everybody. (Dostań się tam, rozbij szajkę, i aresztuj każdego członka.)
   The police smashed a plot against the president. (Policja rozpracowała spisek przeciwko prezydentowi.)
 4. upset ***
  • pobić, pokonać, obalić (przeciwnika) [TRANSITIVE]
   He upset his opponent. (On obalił swojego przeciwnika.)
   We have to upset all our rivals. (Musimy pokonać wszystkich naszych rywali.)
 5. overturn , *
 6. demolish
  • obalić (np. teorię, ideę) [TRANSITIVE]
   The professor demolished my theory. (Profesor obalił moją teorię.)
   I can easily demolish your argument. (Mogę łatwo obalić twój argument.)
 7. disprove
 8. kill *****
  • obalić (np. butelkę alkoholu) slang [TRANSITIVE]
   I've never seen someone kill a bottle of liquor so fast. (Nigdy nie widziałem, żeby ktoś obalił butelkę alkoholu w takim czasie.)
   He is so drunk because he killed six beers. (On jest taki pijany, bo obalił sześć piw.)
 9. swipe
 10. confute
 11. redargue
phrasal verb
 1. bring somebody down , także: bring down somebody *
 2. blow apart
 3. knock down
czasownik
 1. topple *
  • przewracać (się), obalać (się)
   The table nearly toppled when he leaned against it. (Stół prawie się przewrócił, kiedy on się o niego oparł.)
 2. refute
 3. subvert
 4. abolish *   [TRANSITIVE]
 5. debunk
 6. repudiate
 7. rebut
 8. puncture
 9. overset
 10. counterexemplify , counter-exemplified
phrasal verb
 1. pull down