"cluster" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cluster" po angielsku

cluster **

rzeczownik
 1. grono, kiść, grupka, gromadka, skupisko, zbitka [policzalny]
  Clusters of young men stand about with nothing to do. (Grupy młodych mężczyzn krzątają się, nie mając nic do roboty.)
 2. gromada gwiazd
  Only a tiny fraction of the stars in our galaxy are known to occur in clusters. (Tylko niewielki ułamek gwiazd w naszej galaktyce jest znany z występowania w gromadach.)
 3. zespół, grupa [policzalny]
  As of the 2010-2011 school year, clusters have been called teams. (Od roku szkolnego 2010/2011, grupy były nazywane zespołami.)
 4. zbitka spółgłoskowa (w lingwistyce)
  Can you pronounce this cluster? (Czy umiesz wymówić tę zbitkę spółgłoskową?)
 5. klaster

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. skupić się, zgromadzić się
  The people seemed clustered in groups of two or three. (Ludzie wyglądali na skupionych w dwu- bądź trzyosobowe grupki.)
  The bacteria cluster on hands and face. (Te bakterie gromadzą się na rękach i twarzy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "cluster"

rzeczownik
cluster analysis = analiza grupowa, grupowanie (strategia segmentacji rynku) +1 znaczenie
globular cluster = gromada kulista (symetryczne zgrupowanie gwiazd z wyraźną koncentracją w kierunku centrum)
open cluster = gromada otwarta (grupa gwiazd)
przymiotnik
kolokacje

powered by  eTutor logo