"cluster" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cluster rzeczownik

rzeczownik + cluster
Kolokacji: 31
star cluster • galaxy cluster • oak leaf cluster • cluster of trees • cluster of buildings • cluster of flowers • ...
cluster + rzeczownik
Kolokacji: 8
cluster bomb • cluster analysis • cluster munitions • cluster headache • cluster chord • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. cluster bomb = bomba kasetowa cluster bomb
2. cluster analysis = analiza grupowa, grupowanie (strategia segmentacji rynku) cluster analysis
cluster + czasownik
Kolokacji: 18
cluster contains • cluster appears • cluster forms • cluster stands • cluster occurs • ...
czasownik + cluster
Kolokacji: 19
form clusters • cover with clusters • produce clusters • see a cluster • consist of a cluster • ...
przymiotnik + cluster
Kolokacji: 56
small cluster • large cluster • globular cluster • dense cluster • consonant cluster • open cluster • ...
przyimek + cluster
Kolokacji: 12
into clusters • in clusters • with clusters • of clusters • for clusters • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.