"zespół" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zespół" po polsku — Słownik angielsko-polski

zespół

rzeczownik
 1. team *****   [COUNTABLE]
  Cooperation is very important in team work. (Współpraca jest bardzo ważna w pracy zespołowej.)
  They make a good and hard-working team. (Oni stanowią dobry i ciężko pracujący zespół.)
  He alienated himself from the rest of the team. (On odseparował się od reszty zespołu.)
  They don't want to be part of our team. (Oni nie chcą być częścią naszej drużyny.)
 2. band ****
  • zespół (grupa muzyków) [COUNTABLE]
   He set up his punk-rock band in the late 1970s. (Założył swój zespół punk-rockowy w późnych latach siedemdziesiątych.)
   She plays drums in this band. (Ona gra na perkusji w tym zespole.)
   There's an audition for a singer in a band. (Jest przesłuchanie na piosenkarkę w zespole.)
   link synonim: group
 3. group *****
  • grupa, zespół (np. ludzi powiązanych ze sobą w jakiś sposób) [COUNTABLE]
   The blind belong to a minority group. (Niewidomi należą do grupy mniejszościowej.)
   This group is responsible for the costumes and make up. (Ten zespół jest odpowiedzialny za kostiumy i makijaż.)
  • grupa, zespół (np. muzyczny) [COUNTABLE]
   This is a great group, I love their music! (To jest świetny zespół, kocham ich muzykę!)
   Do you like this music group? (Lubisz ten zespół muzyczny?)
   link synonim: band
 4. panel ***
  • zespół, panel [COUNTABLE]
   The panel of experts have chosen their representative. (Panel ekspertów wybrał swojego przedstawiciela.)
   The panel of judges will decide on who is going to the next round. (Zespół sędziów zadecyduje, kto idzie do następnego etapu.)
 5. body *****
  • ciało, grono, grupa, zespół [COUNTABLE]
   Our body should cooperate, not fight with each other. (Nasz zespół powinien współpracować, a nie kłócić się ze sobą.)
   The academic body tried to solve the mystery. (Grono naukowców próbowało rozwiązać tajemnicę.)
 6. ensemble *
  • zespół, zestaw, garnitur (np. budynków, ubrań) [COUNTABLE]
   The wardrobe contained an ensemble of clothing for any occasion. (Szafa zawierała zestaw ubrań na każdą okazję.)
 7. cluster **
  • zespół, grupa [COUNTABLE]
   As of the 2010-2011 school year, clusters have been called teams. (Od roku szkolnego 2010/2011, grupy były nazywane zespołami.)
 8. troupe
  • zespół, trupa (teatralna lub cyrkowa)
   A circus troupe is coming to town today. (Dzisiaj do miasta przyjeżdża trupa cyrkowa.)
 9. syndrome **
 10. unit ****
 11. crew ***
  • zespół (o grupie muzyków) informal [COUNTABLE]
   My favourite crew is Metallica. (Mój ulubiony zespół to Metallica.)
   I know the drummer of this crew. (Znam perkusistę tego zespołu.)
 12. crop ***
  • grupa, ekipa, zespół informal
   This new crop of politicians seems to be even worse than the previous one. (Ta nowa ekipa polityków wydaje się być jeszcze gorsza niż poprzednia.)
   A crop of sportsmen is staying at this hotel. (Grupa sportowców zatrzymuje się w tym hotelu.)
 13. aggregate *

Powiązane zwroty — "zespół"

rzeczownik
natura (zespół cech czegoś) = nature
chór (zespół śpiewaków wykonujących wspólnie utwór muzyczny) = choir
trójka (zespół trzech jednakowych rzeczy) = triplet
kuria (zespół urzędów kościelnych podlegających biskupowi) = curia
kwintet (pięcioosobowy zespół muzyczny) = quintet , także: quintette
kalwaria (zespół kościołów lub kaplic symbolizujących stacje Męki Pańskiej, zakładany zazwyczaj na wzgórzach) = calvary
dharma (w hinduiźmie zespół podstawowych praw karmicznych) = dharma
zespolenie = shunt +1 znaczenie
podzespół = subteam +1 znaczenie
czasownik
wystawiać (np. drużynę, zespół) = field
odkrywać (np. utalentowany zespół) = discover
zbierać (np. grupę, zespół ludzi) = muster
przysłówek
przymiotnik