"zgromadzenie się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zgromadzenie się" po polsku — Słownik angielsko-polski

zgromadzenie się

rzeczownik
 1. clustering
 2. congregating
rzeczownik
 1. assembly **
  • zebranie, zgromadzenie (grupa ludzi, którzy spotykają się w konkretnym celu, np. podejmowania decyzji) [COUNTABLE]
   Only 5 percent of the assembly members are women. (Tylko pięć procent członków zgromadzenia to kobiety.)
   The assembly made the decision. (Zgromadzenie podjęło decyzję.)
   It was during the annual assembly of religious leaders. (To zdarzyło się podczas corocznego zgromadzenia przywódców religijnych.)
 2. gathering **
  • zgromadzenie, zbiorowisko ludzi [COUNTABLE]
   The police immediately scattered an illegal gathering. (Policja natychmiast rozproszyła nielegalne zgromadzenie.)
   We made sure that our gathering is fully legal. (Upewniliśmy się, że nasze zgromadzenie jest legalne.)
 3. reunion *
  • spotkanie, zgromadzenie, zlot, zjazd
   Who would want to go to someone else's family reunion? (Kto by chciał iść na spotkanie obcej rodziny?)
   You know how many of us will come to the school reunion? (Wiesz, ile z nas będzie na spotkaniu w szkole?)
 4. pool ***
  • zgromadzenie, grupa (ludzi zebrana w określonym celu, np. by wykonać wspólną pracę)
 5. concourse   formal
 6. herding
 7. garnering
 8. congregating
 9. forgathering
 10. baraza loan-word
czasownik
 1. herd **
  • zgromadzić, stłoczyć (np. dużą grupę ludzi)
   Her concert herded thousands of people. (Jej koncert zgromadził tysiące ludzi.)
 2. accrue
 3. congregate
 4. gather together  
czasownik
 1. cluster **
  • skupić się, zgromadzić się
   The people seemed clustered in groups of two or three. (Ludzie wyglądali na skupionych w dwu- bądź trzyosobowe grupki.)
   The bacteria cluster on hands and face. (Te bakterie gromadzą się na rękach i twarzy.)
 2. congregate
 3. herd together
phrasal verb
 1. flock together

Powiązane zwroty — "zgromadzenie się"

rzeczownik
gromada = troop +9 znaczeń
gromadzenie = buildup +2 znaczenia
czasownik
gromadzić = house +13 znaczeń
phrasal verb