"flock together" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "flock together" po angielsku

flock together

phrasal verb
  1. zgromadzić się, skupić się

"flock together" — Słownik kolokacji angielskich

flock together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stado razem
  1. flock czasownik + together przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Birds of feather, as it were, flocking together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo