"kongres" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kongres" po polsku — Słownik angielsko-polski

kongres

rzeczownik
 1. convention ***
  • kongres, zjazd [COUNTABLE]
   I just came back from a medical convention in Vienna. (Właśnie wróciłem ze zjazdu medycznego w Wiedniu.)
   There was a convention for fantasy fans in Wrocław recently. (Ostatnio we Wrocławiu był zjazd miłośników fantasy.)
 2. congress *****
  • kongres, zjazd
   I'm not available this weekend, I'm going to a company congress. (Nie jestem dostępny w ten weekend, jadę na firmowy kongres.)
   Some important issues have been talked over during the congress. (Niektóre ważne kwestie zostały przedyskutowane podczas kongresu.)
rzeczownik
 1. Congress *****
  • Kongres (w USA)
   I read in the paper that you're running for Congress. (Czytałem w gazecie, że startujesz w wyborach do Kongresu.)
   There are 100 Senators in Congress. (W Kongresie jest 100 senatorów.)
 2. congress *****   American English
  Barack Obama has great support from Congress. (Barack Obama ma wielkie wsparcie od Kongresu.)