"gathering" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "gathering" po angielsku

gathering **

rzeczownik
 1. zgromadzenie, zbiorowisko ludzi [policzalny]
  The police immediately scattered an illegal gathering. (Policja natychmiast rozproszyła nielegalne zgromadzenie.)
  We made sure that our gathering is fully legal. (Upewniliśmy się, że nasze zgromadzenie jest legalne.)
 2. marszczenie (w krawiectwie) termin techniczny [policzalny]
 3. zebranie się, zbieranie się
 4. wnioskowanie, pojmowanie, rozumienie
  What's your gathering of the situation? (Jakie jest twoje rozumienie tej sytuacji?)
 5. zbieranie, kolekcjonowanie
  Gathering stones is my hobby. (Zbieranie kamieni to moje hobby.)
  Travelling and gathering shells are my favourite activities. (Podróżowanie i kolekcjonowanie muszelek to moje ulubione zajęcia.)
 6. zbieranie, gromadzenie (np. informacji)
  Gathering information about him is your task. (Zbieranie informacji o nim to twoje zadanie.)
 7. zmarszczenie (materiału w stroju)
 8. zebranie, przyciśnięcie do siebie (np. materiału spódnicy)
 9. chmurzenie się, pociemnienie
 10. marszczenie, robienie marszczeń (np. w spódnicy)
  Gathering a skirt is not easy. (Robienie marszczeń w spódnicy nie jest łatwe.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zbierać się, gromadzić się [nieprzechodni]
  We've gathered here to celebrate together their wedding anniversary. (Zebraliśmy się tutaj, aby wspólnie świętować ich rocznicę ślubu.)
  Why have we gathered here? (Po co się tu zebraliśmy?)
  link synonimy: assemble, congregate
 2. wnioskować, pojmować, rozumieć (uważać, że coś jest prawdziwe na podstawie posiadanych informacji) [przechodni/nieprzechodni]
  I gather you are not interested in flying to New York. (Wnioskuję, iż nie jesteś zainteresowany lotem do Nowego Jorku.)
  W tym znaczeniu "gather" nie jest używane w czasie continuous.
 3. zbierać, gromadzić (np. informacje) [przechodni]
  to collect
  Gather all the necessary information and hand it over to me. (Zbierz wszelkie potrzebne informacje i przekaż je mnie.)
  This software gathers data and organizes it. (Ten program gromadzi informacje i je porządkuje.)
  She used to gather postcards when she was a child. (Ona zbierała pocztówki, kiedy była dzieckiem.)
  link synonim: collect
 4. zmarszczyć (materiał w stroju)
  I asked the dressmaker to gather my dress. (Poprosiłam krawcową, aby zmarszczyła moją sukienkę.)
  I want to gather the sleeves. I heard it is the new trend. (Chcę zmarszczyć rękawy. Słyszałam, że to nowy trend.)
 5. zbierać się (np. o chmurach, burzy) [nieprzechodni]
  Let's go back, the storm clouds are gathering. (Wracajmy, chmury burzowe się zbierają.)
 6. zebrać (np. spódnicę w garść) [przechodni]
  She gathered her skirt and crossed the river. (Ona zebrała spódnicę i przeszła przez rzekę.)
 7. marszczyć, robić marszczenia (np. w spódnicy) [przechodni]
  The sewer gathered the skirt at the waist. (Krawcowa zmarszczyła spódnicę w talii.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo