"large gathering" — Słownik kolokacji angielskich

large gathering kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liczne zgromadzenie
  1. large przymiotnik + gathering rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It's always interesting to watch where people sit when they walk into a large gathering.

powered by  eTutor logo