"annual gathering" — Słownik kolokacji angielskich

annual gathering kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doroczne spotkanie
  1. annual przymiotnik + gathering rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At the end of the year the annual gathering takes place.

powered by  eTutor logo