Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"reflexion" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "reflexion" po angielsku

reflection ** , także: reflexion

obrazek do "reflection" po polsku
rzeczownik
 1. odbicie (w lustrze) [policzalny]
  I was terrified when I saw his reflection in the mirror. (Byłam przerażona, kiedy zobaczyłam jego odbicie w lustrze.)
  She's looking at her reflection in a puddle. (Ona patrzy na swoje odbicie w kałuży.)
 2. refleks, odblask (światła), odbicie (fal lub cząsteczek) [niepoliczalny]
  He put silver foil around the fire to increase heat reflection. (On położył folię wokół ognia, aby zwiększyć odbicie ciepła.)
  The reflection blinded me and I fell of the bike. (Odblask mnie oślepił i spadłem z roweru.)
 3. odzwierciedlenie (czegoś) [policzalny]
  Putting soldiers on the streets is a reflection of how scared the government is. (Wysłanie żołnierzy na ulice jest odzwierciedleniem tego, jak przerażony jest rząd.)
  Your clothes are a reflection of your personality. (Twoje ubrania są odzwierciedleniem twojej osobowości.)
 4. zaduma, zastanowienie, rozmyślanie, refleksja [policzalny lub niepoliczalny]
  After reflection, he decided he had been wrong to refuse this job. (Po zastanowieniu, stwierdził, że źle zrobił odrzucając tę propozycję pracy.)
  After a moment of reflection she decided to tell them all her secrets. (Po chwili zastanowienia, ona zdecydowała się powiedzieć im wszystkie swoje sekrety.)
 5. uwaga, spostrzeżenie (na jakiś temat), krytyka (czegoś) [policzalny lub niepoliczalny]
  Your reflection on the film is wrong. (Twoje spostrzeżenie na temat filmu jest nieprawidłowe.)
  Every member of our club can share their reflections. (Każdy członek naszego klubu może podzielić się swoimi spostrzeżeniami.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.