"reflect" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "reflect" po angielsku

reflect ****

czasownik
 1. odbijać się (o wizerunku), pokazywać (odbicie czegoś w lustrze) [przechodni]
  Her face reflected in the mirror. (Jej twarz odbijała się w lustrze.)
  The view was amazing - the trees and the moon reflected in the lake! (Widok był niesamowity - drzewa i księżyc odbijały się w jeziorze!)
 2. odbijać (promienie, fale dźwiękowe) [przechodni]
  The sun reflected in the water. (Słońce odbijało się na wodzie.)
  These walls reflect sound very well. (Te ściany bardzo dobrze odbijają dźwięk.)
 3. odbijać się (światło, dźwięk) [nieprzechodni]
  These walls reflect sound very well. (Te ściany bardzo dobrze odbijają dźwięk.)
  His voice reflected in the whole house. (Jego głos odbijał się w całym domu.)
 4. odzwierciedlać, być wynikiem [przechodni]
  His actions reflected his character. (Jego czyny odzwierciedlały jego charakter.)
  His success reflects his hard work. (Jego sukces jest wynikiem ciężkiej pracy.)
 5. rozmyślać, zastanawiać się, rozważać [przechodni/nieprzechodni]
  I think that he should reflect upon his life. (Myślę, że on powinien się zastanowić nad swoim życiem.)
  Sometimes I sit in my garden and reflect upon life and death. (Czasem siadam w moim ogrodzie i rozmyślam o życiu i śmierci.)
 6. robić uwagi, krytykować (kogoś lub coś)
  You always reflect my ideas, it's annoying. (Zawsze krytykujesz moje pomysły, to denerwujące.)
  They never reflect other people, they are very nice. (Oni nigdy nie krytykują innych ludzi, są bardzo mili.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

podobne do "reflect" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "reflect" po polsku

nazwa własna

powered by  eTutor logo