"reflect changes" — Słownik kolokacji angielskich

reflect changes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odzwierciedlij zmiany
  1. reflect czasownik + change rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The many changes may not always be reflected in the article.

powered by  eTutor logo