"undergo changes" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "undergo changes" po angielsku

"undergo changes" — Słownik kolokacji angielskich

undergo changes kolokacja
  1. undergo czasownik + change rzeczownik = podlegać zmianom, ulegać zmianom
    Bardzo silna kolokacja

    In the second half of the 19th century, the city underwent much change.