"reflect differences" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odzwierciedlaj różnice
  1. reflect czasownik + difference rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But it also reflects strong differences over what to do about aid to Pakistan.

powered by  eTutor logo