"cite differences" — Słownik kolokacji angielskich

cite differences kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przytocz różnice
  1. cite czasownik + difference rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They cited differences over the direction of the campaign but were not more specific.

powered by  eTutor logo