"cite reasons" — Słownik kolokacji angielskich

cite reasons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacytuj powody
  1. cite czasownik + reason rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Citing personal reasons, he left the team with a 10-9 record.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo