"cite concerns" — Słownik kolokacji angielskich

cite concerns kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przytocz niepokoje
  1. cite czasownik + concern rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Others cite similar concerns over the financial stake in such research.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo