"detect differences" — Słownik kolokacji angielskich

detect differences kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykryj różnice
  1. detect czasownik + difference rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    After a time, I could even detect certain regional differences in the dialects of the girls and the guards.

powered by  eTutor logo