"show differences" — Słownik kolokacji angielskich

show differences kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): różnice widowiska
  1. show czasownik + difference rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Shows the difference in the two of us, I guess.

powered by  eTutor logo