ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"show improvement" — Słownik kolokacji angielskich

show improvement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poprawa widowiska
  1. show czasownik + improvement rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Your work will show a significant improvement over the current system.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo