ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"show improvement" — Słownik kolokacji angielskich

show improvement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poprawa widowiska
  1. show czasownik + improvement rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Your work will show a significant improvement over the current system.

    Podobne kolokacje: