"reflect concerns" — Słownik kolokacji angielskich

reflect concerns kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odzwierciedlaj obawy
  1. reflect czasownik + concern rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The stock price reflected concerns about the company's growth rate.

powered by  eTutor logo