PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"address concerns" — Słownik kolokacji angielskich

address concerns kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niepokoje adresu
  1. address czasownik + concern rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He also wants the building's design to address his concerns about the environment.