BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"address circumstances" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okoliczności adresu
  1. address czasownik + circumstance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This tool provides general information and recommendations, and may not address specific individual circumstances.

powered by  eTutor logo