"accurately reflect" — Słownik kolokacji angielskich

accurately reflect kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dokładnie odzwierciedlij
  1. reflect czasownik + accurately przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    "What we're trying to do is more accurately reflect the market value of these services."